Menuja Kryesore

Gjelberim

Demo Picture

 

Hulumtimet tregojnë se gjelbërimi ndikon pozitivisht në luftën kundër stresit.

A G S GJELBERIM realizon gjelbërimin e ambienteve tuaja për t’ju krijuar çlodhje dhe një kënaqësi shpirtërore. Ne jemi të specializuar në projektmin dhe mirëmbajtjen e gjelbërimit nëpër qytete, spitale dhe çdo ent tjetër publik dhe privat. Ne punojmë së bashku me klientët tanë, duke planifikuar gjelbërimin me bimë të shumëllojshme, në përshtatje me terrenin. Projektimi i një hapësire të gjelbërt, kryet nga ekspertë dhe njohës të mirë të bimëve, mënyrës së vendosjes në terren dhe përshtatjen me njëra tjetrën.

A G S GJELBERIM e bën më së miri, falë inxhinierëve të mjedisit.

Ne jemi të specializuar në:        

  • Projektimin e ambienteve të gjelbëruara, vilave, resorteve, etj…
  • Zbatimin e projekt-gjelbërimit
  • Mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbërta.
  • Vlerësimin dhe ndikimin e bimëve në terren
  • Auditimin dhe ekspertizën mjedisore.

                                                                                                Jeto Gjelbër!