Menuja Kryesore

Lavanderi

Demo Picture

 

AGS LAVANDERI është kompania e parë në Shqipëri e cila përkufizoi dhe perfeksionoi shërbimin e Lavanderisë për entet Spitalore. Këtë e ka arritur duke investuar në makineritë e teknologjisë më moderne, me përdorimin e materialeve tekstile cilësore, detergjentet ekologjike dhe zhvillimin e trajnimeve të vazhdueshme të personelit.

Si pjesë e paketës së shërbimit të lavanderisë është edhe dërgimi dhe shtrimi i materialit në shtratin e pacientit, proçes që mbikqyret nga personeli i autorizuar i klientëve tanë.

Pëlhurat tuaja kalojnë në një proçes; larje, tharje, presim, palosje, paketim, dhe më pas dërgohen tek ju me anë të “shërbimit taxi”.

AGS Lavanderi do t’ju sigurojë falas marrjen dhe dërgesat e pëlhurave tuaja, kudo ku ju ndodheni.

Ju mund të nënshkruani n kontratë me AGS Lavanderi, r tëmarrë rregullisht shërbimin lavanderi të planifikuar.

 AGS-Lavanderi_Slogan.jpg